Jsem Karin

Žijete své sny? Já ano. Mým snem už odmala bylo věnovat se duchovnu a pomáhat lidem. Tento sen se mi stal skutečností. Zpřístupňuji lidem dar energie a ulehčuji jim díky tomu život. Už od roku 2016.

Mým učitelem je jednak můj manžel Martin, u kterého jsem absolvovala řadu zásadních zasvěcení, ale především sám život, který mi každý den ukazuje, jak díky meditacím a využívání energie a duchovních principů můžeme žít v radosti, lásce a napojení.

Moje cesta začala už v mých 10 letech, kdy se mi na spirituální terapii probudilo Třetí oko (Adžna) a vyřešila konkrétní problém v rámci rodových linií týkající se žen - tím jsem pomohla nejen sobě, ale i mamce, babičce a prababičce. Do té doby jsem byla uzavřená holčička s mnoha problémy ve škole i v mezilidských vztazích. Od té doby jsem se už jako takto malé dítko začala intenzivně zajímat o duchovno, anděly, Atlantidu, Maye, staré kultury. Vyčistila jsem si rodové linie a začala se více otevírat. Duchovno mi pomáhalo a pomáhá překonávat všechny překážky.

Do Reiki jsem zasvěcená od roku 2016 a stále se zdokonaluji. Zasvětil mě tehdy můj manžel Martin Ospalík, velmistr Reiki. Cesta Reiki mi proměnila život. Prohloubila se mi intuice, objevila jsem v sobě léčitelské schopnosti, vnímání, energetiku i napojení. Každodenní praxí vše neustále zlepšuji a upevňuji. Nabyté zkušenosti předávám formou dálkové školy Reiki a léčivých energií mým klientům.

Reiki je můj život. Ale energii věnuji i své milované dceři a mému muži. Mé postoje jsou založené na respektující výchově, ekologických a zero-waste principech. Miluji četbu, historii a především vše, co se týká osobního a duchovního rozvoje. Jsem pečlivá a pečující máma, dcera, manželka. Jsem skvělá naslouchající vrba pro své přátele i klienty.

Těším se na spolupráci s vámi na proměně vašeho života.